Сообщения

Сообщения за Июнь, 2018

Տեսնես ինչ է տվել Հռիփսիմե Հակոբյանն Ավետ Բարսեղյանին, որ նման անճաշակ երգ է գրել

Изображение
ԱյնորՀռիփսիմեՀակոբյանիտարօրինակևանճաշակերգերիցհանգստացելէինքևհույսկար, որնավերջնականապեսկստանձնիտանտիկնոջկարգավիճակըևդուրսչիգախոհանոցից